Zum Inhalt springen

Privacy- en beveiligingsbeleid voor klantgegevens

 1. <h2>De toewijding van het Terhills Hotel aan het beschermen van de privacy</h2>
  Omdat wij u als een belangrijke klant beschouwen, is onze eerste prioriteit om u een geweldig verblijf te bieden. <strong>Uw volledige tevredenheid over en vertrouwen in Terhills Hotel zijn van essentieel belang voor ons.</strong> Daarom hebben wij, als onderdeel van onze vastberadenheid om te voldoen aan uw verwachtingen, een <strong>privacy- en beveiligingsbeleid voor klantgegevens</strong> ingesteld. Dit beleid formaliseert onze betrokkenheid bij u en beschrijft hoe Terhills Hotel NV uw persoonlijke gegevens gebruikt. <strong>De belangrijkste regels gelden binnen het Terhills Hotel (Terhills Hotel NV) zijn gebaseerd op zeven beginselen.</strong>
  <h2>Toestemming</h2>
  ‘Persoonlijke gegevens’: alle informatie die wordt verzameld en geregistreerd in een indeling waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, hetzij direct (bijvoorbeeld naam) of indirect (bijvoorbeeld telefoonnummer), als natuurlijke persoon. Voordat u ons deze informatie verstrekt, adviseren wij u eerst dit document met ons privacy- en beveiligingsbeleid voor klantgegevens te lezen. Dit privacy- en beveiligingsbeleid voor klantgegevens maakt deel uit van de voorwaarden die gelden voor onze hotelservices. Door deze voorwaarden te accepteren, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de bepalingen van dit beleid.
  <h2>De zeven beginselen van Terhills Hotel voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens</h2>
  De zeven onderstaande beginselen zijn van toepassing binnen het Terhills Hotel over de hele wereld.
  <ol>
  <li><strong>Transparantie:</strong> bij het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens communiceren wij alle informatie aan u en informeren wij u over het doel en de ontvangers van de gegevens.</li>
  <li><strong>Legitimiteit:</strong> we verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden zoals omschreven in dit beleid.</li>
  <li><strong>Relevantie en nauwkeurigheid:</strong> we verzamelen uitsluitend persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van die gegevens. Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben accuraat en actueel zijn.</li>
  <li><strong>Opslag:</strong> wij bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende de tijd die noodzakelijk is voor verwerking van deze gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de wet.</li>
  <li><strong>Toegang, rectificatie en verzet:</strong> u mag uw persoonlijke gegevens inzien, wijzigen, corrigeren of verwijderen. U mag ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens, met name om te voorkomen dat u reclame- en marketinginformatie ontvangt. De details van de afdeling waarmee u in dit verband contact kunt opnemen, worden hieronder weergegeven (§ 12) in de clausule ‘<a href=“#toegang-en-wijziging“>Toegang en wijziging</a>’.</li>
  <li><strong>Vertrouwelijkheid en veiligheid:</strong> wij zorgen ervoor dat redelijke technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens tegen wijziging of onbedoeld of onwettig verlies of ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde bekendmaking of toegang.</li>
  <li><strong>Delen en internationale overdracht:</strong> wij delen uw persoonlijke gegevens mogelijk met derden (zoals commerciële partners en/of serviceproviders) met het oog op de doelstellingen van dit beleid. Wij nemen gepaste maatregelen ter waarborging van de veiligheid bij het delen en overdragen van dergelijke gegevens.</li>
  </ol>
  Voor alle vragen met betrekking tot de zeven beginselen van het privacy- en beveiligingsbeleid voor klantgegevens van Terhills Hotel kunt u contact opnemen met de afdeling die gaat over de bescherming van persoonlijke gegevens, zoals opgetekend in de clausule <a href=“#toegang-en-wijziging“>‘Toegang en wijziging’</a>.
  <h2>Toepassingsgebied</h2>
  Dit beleid geldt:
  <ol>
  <li>Voor alle gegevensverwerking die wordt uitgevoerd in het Terhills hotel.</li>
  <li>Voor alle reserveringswebsites van Terhills Hotel N., waaronder <a href=“https://www.terhills.be/activiteiten/terhills-hotel/“>https://www.terhills.be/activiteiten/terhills-hotel/</a></li>
  </ol>
  <h2>Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?</h2>
  Op verschillende tijdstippen zijn wij genoodzaakt u, als klant van Terhills Hotel NV, te vragen naar informatie over u en/of uw gezinsleden, zoals:
  <ul>
  <li>Contactgegevens (bijvoorbeeld achternaam, voornaam, telefoonnummer, e-mail)</li>
  <li>Persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld geboortedatum, nationaliteit)</li>
  <li>Informatie met betrekking tot uw kinderen (bijvoorbeeld voornaam, geboortedatum, leeftijd)</li>
  <li>Uw creditcardnummer (voor transacties en reserveringen)</li>
  <li>Uw lidmaatschapsnummer van het loyaliteitsprogramma van Terhills Hotel of een ander partnerprogramma (bijvoorbeeld het loyaliteitsprogramma van een luchtvaartmaatschappij)</li>
  <li>Uw aankomst- en vertrekdata</li>
  <li>Uw voorkeuren en interesses (bijvoorbeeld roken of niet roken, gewenste vloer, soort beddengoed, type kranten/tijdschriften, sport, culturele interesses)</li>
  <li>Uw vragen/opmerkingen tijdens of na een verblijf in een van onze vestigingen.</li>
  </ul>
  De verzamelde informatie met betrekking tot personen onder de 18 jaar blijft beperkt tot hun naam, nationaliteit en geboortedatum. Deze gegevens kunnen alleen aan ons worden verstrekt door een volwassene. Wij zouden het op prijs stellen als u ervoor kunt zorgen dat uw kinderen ons geen persoonlijke gegevens sturen zonder uw toestemming (met name via internet). Als deze gegevens worden verzonden, kunt u contact opnemen met de afdeling die gaat over de bescherming van persoonlijke gegevens (clausule <a href=“#toegang-en-wijziging“>‘Toegang en wijziging’</a>) om deze informatie te verwijderen.

  Wij verzamelen niet bewust gevoelige informatie, zoals gegevens over ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid.

  Bovendien kan, afhankelijk van de geldende lokale wetten, andere informatie ook worden beschouwd als gevoelig, zoals uw creditcardnummer, uw vrijetijdsbesteding, persoonlijke activiteiten en hobby’s, en of u al dan niet rookt. Mogelijk zijn wij wel verplicht deze gegevens te verzamelen om te voldoen aan uw vereisten of u te voorzien van een passende service, zoals een specifiek dieet. In dit geval kan, afhankelijk van de geldende wetgeving in bepaalde landen, uw voorafgaande toestemming worden gevraagd met betrekking tot het verzamelen van gevoelige informatie.
  <h2>Wanneer worden uw persoonlijke gegevens verzameld?</h2>
  Persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld bij verschillende gelegenheden, waaronder:
  <ol>
  <li>Hotelactiviteiten: * Een kamer boeken * Inchecken en betalen * Eten/drinken in de bar of het restaurant van het hotel tijdens een verblijf * Verzoeken, klachten en/of geschillen</li>
  <li>Deelname aan marketingprogramma’s of -evenementen: * Aanmelden voor loyaliteitsprogramma’s * Deelname aan enquêtes onder klanten (bijvoorbeeld het klanttevredenheidsonderzoek) * Online spelletjes of wedstrijden * Abonnement op nieuwsbrieven om via e-mail aanbiedingen en acties te ontvangen</li>
  <li>Overdracht van informatie van derde partijen: * Touroperators, reisbureaus, GDS-reserveringssystemen en overige</li>
  <li>Internetactiviteiten: * Verbinding met Terhills Hotel website (IP-adres, cookies) * Online formulieren (online reservering, vragenlijsten, Terhills Hotel pagina’s op sociale media, netwerkaanmeldingen zoals aanmelding via Facebook, enzovoort).</li>
  </ol>
  <h2>Voor welke doeleinden?</h2>
  Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
  <ol>
  <li>Om te voldoen aan onze verplichtingen tegenover onze klanten.</li>
  <li>Om kamerreserveringen en accommodatie-aanvragen te beheren: * Aanmaak en opslag van juridische documenten in overeenstemming met boekhoudkundige normen.</li>
  <li>Om uw verblijf in het hotel te beheren: * Controle van uw gebruik van de services (telefoon, bar, betaal-tv, etc. ) * Beheer van de toegang tot kamers * Intern beheer van lijsten met gasten die zich ongepast hebben gedragen tijdens hun verblijf in het hotel (agressief en antisociaal gedrag, schending van het contract met het hotel, schending van de veiligheidsvoorschriften, diefstal, beschadiging en vandalisme, of betalingsproblemen).</li>
  <li>Om onze hotelservice te verbeteren, met name: * Verwerking van uw persoonlijke gegevens in ons klantmarketingprogramma voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter promotie van merken en om een beter begrip te krijgen van uw eisen en wensen * Aanpassing van onze producten en services om beter in te spelen op uw behoeften * Op maat maken van commerciële aanbiedingen en de reclameboodschappen die wij u sturen * U informeren over speciale aanbiedingen en nieuwe services van Terhills Hotel NV.</li>
  <li>Om onze relaties met gasten voor, tijdens en na uw verblijf te beheren: * Beheer van het loyaliteitsprogramma * Aanleveren van gegevens voor de gastendatabase * Segmentatie op basis van de reserveringsgeschiedenis en reisvoorkeuren van de gast met het oog op toezending van gerichte communicatie * Voorspellen van en anticiperen op toekomstig gedrag * Ontwikkelen van statistieken en commerciële scores, en uitvoering van rapportage * Leveren van contextgegevens voor het aanbieden van een pushtool wanneer een gast een website bezoekt of een reservering maakt * Kennis nemen van de voorkeuren van nieuwe of terugkerende gasten en deze voorkeuren beheren * U nieuwsbrieven, acties en toeristische aanbiedingen of aanbiedingen van het hotel sturen, of aanbiedingen van Terhills Hotel NV, of rechtstreeks telefonisch contact met u opnemen * Beheer van aanvragen voor afmelding van nieuwsbrieven, acties, toeristische aanbiedingen en tevredenheidsonderzoeken * Rekening houden met het recht van verzet * Een speciale telefoonservice gebruiken om te zoeken naar personen die overnachten in Terhills Hotel in geval van ernstige gebeurtenissen met betrekking tot het hotel in kwestie (natuurrampen, terroristische aanslagen, enzovoort).</li>
  <li>Om een betrouwbare derde partij in te zetten om uw verzamelde gegevens te crosschecken, te analyseren en toe te passen op het moment van boeken of ten tijde van uw verblijf, teneinde uw interesses en uw klantprofiel te bepalen, en ons in staat te stellen om u gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen.</li>
  <li>Om de services te verbeteren, met name: * Enquêtes en analyses van vragenlijsten en feedback van gasten uitvoeren * Beheer van claims/klachten * U laten profiteren van de voordelen van ons loyaliteitsprogramma.</li>
  <li>Om uw gebruik van Terhills Hotel websites te beveiligen en te verbeteren, in het bijzonder: * Verbeteren van navigatie * Implementeren van maatregelen voor beveiliging en het voorkomen van fraude</li>
  <li>Om te voldoen aan de lokale wetgeving (bijvoorbeeld het opslaan van boekhoudkundige documenten)</li>
  </ol>
  <h2>Voorwaarden van toegang door derden tot uw persoonlijke gegevens</h2>
  Om u de beste service te bieden, mogen wij uw persoonlijke gegevens delen en er toegang tot geven aan geautoriseerd personeel van Terhills Hotel , waaronder:
  <ul>
  <li>Hotelpersoneel</li>
  <li>Reserveringsmedewerkers die gebruikmaken van de reserveringshulpmiddelen van Terhills Hotel</li>
  <li>IT-afdelingen</li>
  <li>Commerciële partners en marketingbureaus</li>
  <li>Medische services, indien van toepassing</li>
  <li>Juridische services, indien van toepassing</li>
  </ul>
  a. Met serviceproviders en partners: uw persoonlijke gegevens kunnen worden verzonden naar een derde partij met het oog op het verlenen van services en het verbeteren van uw verblijf, bijvoorbeeld:
  <ol>
  <li>Externe serviceproviders: IT-onderaannemers, internationale callcenters, banken, creditcardbedrijven, externe advocaten, dispatchers en printers.</li>
  <li>Commerciële partners: Terhills Hotel NV kan, tenzij u aangeeft dat u dat niet wilt bij de afdeling die gaat over de bescherming van persoonlijke gegevens, uw profiel verbeteren door bepaalde persoonlijke gegevens te delen met haar commerciële partners. In dit geval is het mogelijk dat een betrouwbare derde partij wordt ingezet om uw verzamelde gegevens te crosschecken, analyseren en bepaalde apparatuur toe te passen op uw gegevens. Met deze verwerking van gegevens kunnen Terhills Hotel NV en haar bevoorrechte contractuele partners uw interesses en uw gastprofiel bepalen, en kunnen wij u gepersonaliseerde aanbiedingen doen.</li>
  <li>Sociale netwerksites: om u te kunnen identificeren op de website zonder een registratieformulier in te vullen, heeft Terhills Hotel NV de aanmeldingsprocedure van Facebook geactiveerd. Als u zich aanmeldt via de procedure van Facebook, geeft u uitdrukkelijk toestemming aan Terhills Hotel NV om de openbare gegevens op uw Facebook-account, evenals de andere vermelde gegevens tijdens het gebruik van de aanmeldingsprocedure van Facebook in te zien en te bewaren. Terhills Hotel NV kan ook uw e-mailadres communiceren richting Facebook om te bepalen of u al een gebruiker van Facebook bent, met het oog op plaatsing van gepersonaliseerde en relevante advertenties op uw Facebook-account, indien van toepassing.</li>
  </ol>
  b. Lokale overheden: We kunnen verplicht worden om uw gegevens naar lokale overheden te verzenden indien dit vereist is door de wet, of als onderdeel van een onderzoek en in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
  <h2>Gegevensbeveiliging</h2>
  Terhills Hotel NV neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen illegale of onbedoelde vernietiging, onbedoelde wijziging of onbedoeld verlies en ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. Daartoe hebben we technische maatregelen (zoals firewalls) en organisatorische maatregelen (zoals een gebruikersnaam-/wachtwoordsysteem, fysieke beveiliging, enzovoort) getroffen.

  Wanneer u creditcardgegevens indient bij het maken van de reservering, wordt SSL-coderingstechnologie (Secure Socket Layer) gebruikt om een veilige transactie te waarborgen.
  <h2>Cookies</h2>
  <h3>Gebruik van cookies door Terhills Hotel</h3>
  Het bedrijf Terhills Hotel NV. gebruikt cookies of andere trackers op zijn online boekingssites: <a href=“https://www.terhills.be/activiteiten/terhills-hotel/“ target=“_blank“ rel=“noopener“>https://www.terhills.be/activiteiten/terhills-hotel/</a>; <a href=“http://www.terhillshotel.com/“ target=“_blank“ rel=“noopener“>http://www.terhillshotel.com/</a> (“Terhills Hotel websites”).

  Deze trackers worden mogelijk op uw apparaat geïnstalleerd, afhankelijk van de voorkeuren die u heeft aangegeven of op elk moment kunt aangeven, in overeenstemming met dit beleid.
  <h3>Waarom een cookiebeleid?</h3>
  Terhills Hotel heeft dit beleid opgesteld met het oog op het verstrekken van informatie en het verzekeren van transparantie, zodat u meer informatie krijgt over:
  <ul>
  <li>De oorsprong en het doel van de gegevens die worden verwerkt wanneer u Terhills Hotel websites bezoekt</li>
  <li>Uw rechten met betrekking tot cookies en andere trackers die door Terhills Hotel worden gebruikt</li>
  </ul>
  <h3>Wat is een cookie?</h3>
  Cookies en andere soortgelijke trackers zijn datapakketten die door servers worden gebruikt om statusgegevens naar de browser van de gebruiker te sturen, en om via dezelfde browser statusgegevens terug te sturen naar de oorspronkelijke server.

  Statusgegevens kunnen bestaan uit een sessie identificatiecode, een taal, een vervaldatum, een antwoordveld of andere soorten gegevens.

  Cookies worden tijdens hun geldigheidsduur gebruikt om statusgegevens op te slaan wanneer een browser diverse pagina’s van een website opent of wanneer de browser op een later tijdstip naar deze website terugkeert.

  Er zijn verschillende soorten cookies:
  <ul>
  <li>Sessiecookies worden verwijderd zodra u de browser afsluit of de website verlaat</li>
  <li>Permanente cookies blijven tot hun vervaldatum aanwezig op uw apparaat zolang u ze niet verwijdert met behulp van uw browser</li>
  </ul>
  <h3>Waarom worden cookies gebruikt?</h3>
  Wij gebruiken cookies en andere trackers voornamelijk voor de volgende doeleinden:

  <em>Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het browsen op Terhills Hotel websites en het gebruik van alle functies van deze websites, met name voor:</em>
  <ul>
  <li>Het beheren van authenticatie van websitebezoekers en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen, en het verzekeren van het correct functioneren van de authenticatiemodule</li>
  <li>Het optimaliseren van de gebruikerservaring en het vergemakkelijken van het browsen op websites, met name voor het bepalen van de ’technische routes’ voor het browsen</li>
  <li>Het opslaan van gegevens met betrekking tot de ‘cookie informatiebanner’ die wordt getoond aan websitebezoekers, die na het accepteren van cookies op hun apparaat verdergaan op de website</li>
  <li>Het implementeren van veiligheidsmaatregelen (bijvoorbeeld wanneer u na een bepaalde tijd wordt gevraagd om u opnieuw aan te melden voor inhoud of een dienst, of voor het mogelijk maken van basisfuncties van Terhills Hotel websites en het gebruik van belangrijke technische functies van deze sites, zoals het bijhouden van prestaties en fouten op de website, het beheer van gebruikerssessies, enz.)</li>
  </ul>
  <em>Cookies voor functies die met name gericht zijn op:</em>
  <ul>
  <li>Het aanpassen van Terhills Hotel websites aan de weergave instellingen van uw apparaat (taal, valuta, schermresolutie, besturingssysteem, configuratie en instellingen van de weergave van webpagina’s op basis van het apparaat dat u gebruikt en de locatie van het apparaat, enz.)</li>
  <li>Het opslaan van specifieke gegevens die u invoert op Terhills Hotel websites om uw volgende bezoeken te vergemakkelijken en aan te passen (waaronder weergave van de voor- en achternaam van de bezoeker indien deze een gebruikersaccount heeft)</li>
  <li>U sneller uw persoonlijke pagina’s te laten openen door de aanmeldgegevens of de gegevens die u voorheen heeft ingevoerd, op te slaan</li>
  </ul>
  <em>Cookies voor de tracking van bezoekers zijn gericht op het verhogen van gebruiksgemak door ons te helpen uw interacties met Terhills Hotel websites beter te begrijpen (meest bezochte pagina’s, gebruikte applicaties enz.); deze cookies kunnen statistische gegevens verzamelen of verschillende manieren van informatieweergave testen ter verbetering van de relevantie en bruikbaarheid van onze diensten.</em>

  <em>Advertentiecookies zijn bedoeld om u (i) in advertentieruimte relevante, gerichte inhoud aan te bieden die voor u interessant kan zijn (beste aanbiedingen, andere bestemmingen enz.) op basis van uw interesses, browsegedrag, voorkeuren en andere factoren, en (ii) het aantal keren dat de advertenties verschijnen te verminderen.</em>

  <em>Partnercookies stellen vast welke externe website een bezoeker naar Terhills Hotel websites heeft doorgestuurd.</em>

  <em>Sociale netwerkcookies, die zijn ingesteld door derden, stellen u in staat uw mening over Terhills Hotel websites en de inhoud daarop te delen op sociale netwerken (bijvoorbeeld de toepassingsknoppen ‘Delen’ en ‘Vind ik leuk’ voor sociale netwerken).</em>

  De sociale netwerktoepassingen op Terhills Hotel websites die hierboven zijn benoemd, kunnen u in sommige gevallen identificeren, zelfs als u niet op de toepassingsknop heeft geklikt. Dit type knop kan een sociaal netwerk in staat stellen om uw browsegedrag op Terhills Hotel websites bij te houden, simpelweg omdat uw account van het sociale netwerk is ingeschakeld op uw toestel (geopende sessie) terwijl u aan het browsen bent.

  Wij raden aan dat u het beleid van deze sociale netwerken leest om vertrouwd te raken met hoe zij gebruikmaken van de browsegegevens die ze mogelijk verzamelen, met name met betrekking tot reclame. Dit beleid dient u specifiek in staat te stellen om keuzes te maken met betrekking tot deze sociale netwerken, met name door uw gebruikersaccount van deze netwerken te configureren.
  <h3>Toestemming</h3>
  De installatie van bepaalde cookies is onderhevig aan uw instemming. Wanneer u voor het eerst het Terhills Hotel websites bezoekt, wordt u gevraagd of u akkoord gaat met de installatie van dit type cookie. Dit type cookie wordt alleen geactiveerd nadat u toestemming heeft gegeven.

  Dit proces wordt ondersteund door middel van een informatiebanner op de thuispagina van het Terhills Hotel websites, die u informeert dat u instemt met de installatie van cookies waar uw toestemming voor nodig is op uw apparaat indien u doorgaat met browsen op de website.

  U kunt op ieder moment uw instellingen aanpassen met behulp van de verschillende methoden in het gedeelte ‘Verwijderen en/of blokkeren van cookies’.
  <h3>Verwijderen en/of blokkeren van cookies</h3>
  U kunt op verschillende manieren cookies en andere trackers verwijderen. Browserinstellingen

  Hoewel de meeste browsers standaard zijn ingesteld om cookies te accepteren, kunt u, indien gewenst, ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, cookies altijd te blokkeren of zelf te bepalen welke cookies te accepteren op basis van hun afzenders.

  U kunt uw browser ook instellen om cookies te accepteren of te blokkeren op basis van specifieke gevallen. Uw browser kan bovendien regelmatig cookies van uw apparaat verwijderen. Vergeet niet om de browsers van al uw verschillende apparaten te configureren (tablets, smartphones, computers enz.).

  Het beheer van cookies en uw voorkeuren verschilt per browser. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser. Hier kunt u ook lezen hoe u uw voorkeuren met betrekking tot cookies kunt aanpassen. Bijvoorbeeld:
  <ul>
  <li>Voor Internet Explorer™: <a href=“https://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies“ target=“_blank“ rel=“noopener“>https://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies</a></li>
  <li>Voor Safari™: <a href=“https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies“ target=“_blank“ rel=“noopener“>https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies</a></li>
  <li>Voor Chrome™: <a href=“https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&amp;hlrm=en&amp;answer=95647″ target=“_blank“ rel=“noopener“>https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&amp;hlrm=en&amp;answer=95647</a></li>
  <li>Voor Firefox™: <a href=“https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences“ target=“_blank“ rel=“noopener“>https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences</a></li>
  <li>Voor Opera™: <a href=“https://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html“ target=“_blank“ rel=“noopener“>https://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html</a></li>
  </ul>
  Het opslaan van een cookie op uw apparaat is afhankelijk van uw wensen, die u op elk willekeurig moment gratis kunt bepalen en veranderen met de instellingen van uw browsersoftware.

  Als uw browser is ingesteld om cookies te accepteren op uw apparaat, worden de cookies die zijn ingebed in pagina’s en inhoud die u bekijkt tijdelijk opgeslagen op een daarvoor bestemde plek op uw apparaat. Ze kunnen alleen worden gelezen door hun uitgever.

  U kunt uw browser echter instellen om cookies te blokkeren. Bedenk dat als u uw browser instelt zodat cookies worden geblokkeerd, dat betekent dat sommige functies, pagina’s en ruimten op Terhills Hotel websites niet toegankelijk zijn, en dat wij in dit geval niet aansprakelijk gesteld kunnen worden.
  <h3>Gespecialiseerde advertentieplatforms</h3>
  Diverse professionele advertentieplatforms bieden u ook de mogelijkheid om cookies te accepteren of te blokkeren die worden gebruikt door bedrijven die lid zijn. Deze gecentraliseerde mechanismen blokkeren niet de weergave van advertenties, maar voorkomen simpelweg de installatie van cookies voor persoonlijke advertenties.

  U kunt bijvoorbeeld de website <a href=“http://www.youronlinechoices.com/“ target=“_blank“ rel=“noopener“>http://www.youronlinechoices.com</a> bezoeken om de installatie van cookies op uw apparaat te verbieden. Deze website wordt aangeboden door digitale advertentieprofessionals die zijn samengebracht in de European Digital Advertising Alliance (EDAA), die vanuit Frankrijk wordt bestuurd door het Interactive Advertising Bureau France.
  <h2>Opslag van gegevens</h2>
  Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor de doeleinden van dit beleid of in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving.
  <h2 id=“toegang-en-wijziging“>Toegang en wijziging</h2>
  U heeft recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens zoals die verzameld zijn door Terhills Hotel NV en mag deze wijzigen overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

  U kunt uw recht om bezwaar te maken eveneens uitoefenen door te schrijven naar het onderstaande adres.

  In geval van problemen bij het uitoefenen van uw rechten, dient u contact op te nemen met de afdeling die gaat over de bescherming van persoonlijke gegevens van het Terhills Hotel . Stuur een e-mail naar <a href=“mailto:karin.savooy@centriq.be“>karin.savooy@centriq.be</a> of schrijf naar het onderstaande adres:

  <em><strong>Terhills Hotel NV, Departement Bescherming persoonlijke data (Data Privacy)</strong> – Zetellaan 64, 3630 Maasmechelen, België</em>

  Met het oog op de vertrouwelijkheid en bescherming van persoonlijke gegevens, zullen wij u moeten identificeren om te kunnen reageren op uw verzoek. U wordt verzocht om een kopie van een officieel identificatiebewijs, zoals een rijbewijs of paspoort, mee te sturen met uw verzoek.

  Als uw persoonlijke gegevens onnauwkeurig, onvolledig of niet actueel zijn, vragen wij u de desbetreffende wijzigingen te sturen naar de afdeling die gaat over de bescherming van persoonlijke gegevens, zoals hierboven aangegeven.

  Alle verzoeken worden zo spoedig mogelijk beantwoord en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

  U kunt ook uw rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonlijke gegevens die worden opgeslagen en verwerkt door een hotel na een verblijf. Hiervoor dient u contact op te nemen met het hotel.
  <h2>Updates</h2>
  Van tijd tot tijd kunnen wij dit beleid aanpassen. Dit betekent dat wij u adviseren het regelmatig te raadplegen.
  <h2>Vragen en contactgegevens</h2>
  <section class=“section-reservation-page bg-white“>
  <div class=“container“>
  <div class=“reservation-page“>
  <div class=“row“>
  <div class=“col-xs-12″>
  <div class=“reservation_content terms-conditions“>

  Voor alle vragen met betrekking tot het privacy- en beveiligingsbeleid voor klantgegevens van het Terhills Hotel kunt u contact opnemen met de afdeling die gaat over de bescherming van persoonlijke gegevens (clausule ‘<a href=“#toegang-en-wijziging“>Toegang en wijziging</a>’).

  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </section>

Lassen Sie sich von einem Aufenthalt im Terhills Hotel überraschen

Buchen Sie hier den besten Preis!

 • Kostenloses WLAN
 • 59 Zimmer
 • Tagungsraum & Lounge
 • 24-Stunden-Rezeption
 • Restaurant & Bar Bureau Bouveau
 • Französischer Garten
 • Innenhof-Terrasse
 • Behindertengerechte Zimmer
 • Öffentlicher Parkplatz
 • Gesicherter privater Parkplatz
 • Haustiere nicht erlaubt
Ankunft Abreise